+45 44 99 41 41

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

OVERSIGT
1. Generelt
2. Betaling af services
3. Fortrydelsesret
4. Reklamation
5. Forsikringsgaranti
6. Erstatning
7. Erstatning ved bortkomne ting
8. Tyveri
9. Kundeservice
10. Forbehold for ændringer
11. Levering
12. Aftaleindgåelse og ordrebekræftelse
13. Ansvarsfraskrivelse

1. GENERELT

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af rense- og vaskeservice hos Møbel- og Tæpperenseriet /V Jens-Ole Nielsen (i det følgende kaldet Renseriet), accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved bestilling. Det påhviler Kunden til enhver tid, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

2. BETALING AF SERVICES

Betalingsmetode på Renseriet vælges af kunden. Kunden har mulighed for at betale ved levering af varer med MobilePay. I modsat fald vil Kunden modtage en faktura på mail senest en uge efter levering. Hvis kunden selv kommer og afhenter sine varer, har kunden mulighed for at betale ved afhentning med Mobile Pay eller med betalingskort. I modsat fald vil Kunden modtage en faktura på din mail senest en uge efter afhentning.

3. FORTRYDELSESRET

Kunden kan til enhver tid fortryde sin bestilling, såfremt denne fortrydelse sker telefonisk til Renseriets kundeservice senest dagen før varernes afhentningstidspunkt.

4. REKLAMATION

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af effekterne ved modtagelse, skal meddeles Renseriet indenfor 14 dage, fra kunden modtager sine effekter tilbage fra behandling hos Renseriet.

Ved reklamation bedes Kunden kontakte Renseriets kundeservice, hvorefter Renseriet vil tage stilling til reklamationen. Som hovedregel tager Renseriet Kundens effekter ind igen til eftersyn for at se, hvordan reklamationen kan afhjælpes. Dette sker uden ekstra beregning.

Hvis Kunden reklamerer over resultatet af f.eks. tæppevask, forbeholder Renseriet sig rettighederne til at kunne erstatte og levere et tæppe af lignende type og kvalitet til kunden, såfremt en ekstra vask eller tilsvarende behandling ikke vil række til at udbedre manglen.

Erstatning i forbindelse med reklamation er en absolut sidste mulighed, og vi vil så vidt muligt forsøge at finde en løsning, før erstatning via forsikring tages i brug.

5. FORSIKRINGSGARANTI

At påtage sig ansvaret for kunders ejendele forpligter. Renseriet er bevidste om værdien af de ting de behandler – også den værdi, der ikke kan måles og gøres op i kroner og ører. Renseriet har en forsikring hos Alm. Brand, som dækker alle arbejdsudførelser.

Forsikringsgarantien dækker ikke hvis:

 • Behandlingsanvisningen på effekterne er forkert og Renseriet ikke kunne have forudset dette.
 • Kunden ønsker en bestemt behandling selvom Renseriet tager forbehold for, at der kan ske skader på det indleverede.
 • Hvad Kunden indleverer til rens eller vask ikke kan blive rent ved den behandling, det kan tåle.
 • Hvis tæppet er mørt eller har pletvise møre områder ved indleveringen, som Kunden først bemærker efter behandlingen.
 • Tæppet har mølangreb, og dette bliver tydeligere som følge af behandlingen.
 • Tæppet har slitage, f.eks. slidte eller møre frynser eller slidte omviklinger på langsider, og dette bliver tydeligere som følge af behandlingen.
 • Der er farveudløb i tæppet ved indleveringen, og dette bliver tydeligere som følge af behandlingen.
 • Snydeknuder bliver synlige på grund af at tæppet er vasket rent.
 • Tæppet kryber under vask. Hvis tæppet kryber, er det normalt 1-5%. Nogle enkeltstående tæpper samt Sisaltæpper kan dog krybe mere af uvisse årsager. 
 • Viskosetæpper, bambus silketæpper eller lignende glansfulde tæppetyper ændrer en smule karakter efter vask (mister glans og fremstår mindre bløde).
 • Læderelementer, f.eks. læderknapper eller læderremme, bliver stive eller i værste tilfælde knækker som følge af møbelrens.
 • Kundens bådkaleche er mør i syningerne, og dette bliver tydeligt som følge af behandlingen.
 • Kundens bådkaleche trækker sig sammen / kryber ved vask.
 • Vinduerne på Kundens telt eller bådkaleche er nedbrudt af solens UV-stråler (viser sig ved at ruderne bliver røgfarvede og stive) og dette først bemærkes efter vi har foretaget behandling.
 • Kundens telt eller campingvogn er delvist nedbrudt eller nedbrudt af solens UV-stråler, og dette bliver tydeligt som følge af behandlingen (f.eks. hvis syningerne skrider eller går itu).

6. ERSTATNING 

Uanset hvor omhyggelige Renseriet er, kan fejl desværre ikke undgås. Renseriets fastsættelse af erstatningen ved beskadigede eller ødelagte effekter, sker ud fra fire kriterier:

 1. Genstandens alder ved beskadigelse
 2. Genstandens forventede levealder
 3. Genstandens stand og beskaffenhed ved beskadigelsen
 4. Genstandens nypris

Erstatning vil som udgangspunkt formidles gennem vores forsikring Alm. Brand.

7. ERSTATNING VED BORTKOMNE TING

Renseriet følger de retningslinjer, der er angivet af Dansk Renseri Forening. Skulle vi ende i en situation, hvor Kundens effekter er bortkommet eller på anden vis ikke er til at finde, vil Renseriet forbeholde sig ret til at have 3 uger til at genfinde den bortkomne genstand.

Er genstanden endnu ikke fundet efter 3 uger, vil der indledes en sag om erstatning af den bortkomne genstand. Renseriets fastsættelse af erstatning ved bortkomne effekter sker ud fra følgende kriterier:

 1. Effekternes nypris (købsbevis/kontoudtog)
 2. Effekternes alder på tidspunktet for bortkommelse

Er den bortkomne genstand en del af et sæt, eller flere dele, vil det blive undersøgt, hvorvidt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare. Såfremt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare, tager Renseriet forbehold for rettidig levering fra 3. part. Dog vil Renseriet bestræbe sig efter at fremskaffe varen indenfor rimelig tid.

Såfremt Renseriet ikke kan fremskaffe en tilsvarende vare, som er en del af et sæt eller flere dele, vil Renseriet erstatte hele sortimentet.

8. TYVERI

Ved tyveri/brand/vandskade på Renseriets domicil, erstattes effekterne af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne. Ved tyveri fra Renseriets vogne, dækker leverandørernes forsikringsselskab.

9. KUNDESERVICE

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

www.renseriet.dk

Ryttermarken 2B, 3520 Farum.

Tlf: 44994141

E-mail: [email protected]

10. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Renseriet forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at Kunden løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

Det er kundens eget ansvar, at holde sig opdateret på Renseriets betingelser og vilkår.

11. LEVERING

Levering anses for sket, når effekterne er leveret på den af Kunden oplyste adresse, og kunden har modtaget sine effekter. Vælger Kunden, at effekterne må stilles (f.eks. efterlades ved døren), har Kunden selv ansvaret for effekterne så snart chaufføren har stillet effekterne på Kundens adresse.

Skulle Kunden ikke være til stede under modtagelsen af en leverance og er der ikke indgået en aftale om, at effekterne må stilles, vil effekterne blive forsøgt leveret igen efter aftale med Kunden.

Det tilstræbes, at effekterne leveres på aftalte dato og tidspunkt. Med mindre andet er angivet, er forventet leveringstid 1 uge. Renseriet tager dog forbehold for ændrede afhentnings- og/eller leveringstider. Dette kan f.eks. blive aktuelt, hvis effekterne har brug for en uforudset efterbehandling, hvis der opstår sygdom hos Renseriets personale, eller ved eventuelle mærke- og helligdage.

Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at være tilstede på sin adresse indenfor aftalte tidsinterval, såfremt levering skal ske til Kunden personligt. Dertil er det Kundens eget ansvar at oplyse om navne på dørtelefon, såfremt Kundens eget navn ikke fremgår.

12. AFTALEINDGÅELSE OG ORDREBEKRÆFTELSE

Ved oprettelse af Pick-Up (afhentning + levering hos Kunden) modtager Kunden en bekræftelse via e-mail. Bekræftelsen svarer til indholdet af den dokumentation, som Renseriet opbevarer som bevis for den indgåede aftale. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk eller engelsk, og er underlagt dansk ret.

13. ANSVARSFRASKRIVELSE

Renseriet vil bestræbe sig på at levere som aftalt. Renseriet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

KONTAKTINFO
Ryttermarken 2B, 3520 Farum
+45 44 99 41 41
[email protected]

ÅBNINGSTIDER

Mandag 7.00-17.00
Tirsdag 7.00-17.00
Onsdag 7.00-17.00
Torsdag 7.00-17.00
Fredag 7.00-17.00
Weekend LUKKET